Podmienky používania

Copyright © X-Tech. Všetky práva vyhradené.
Táto internetová stránka ako ucelené umelecké dielo je chránená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie, reprodukovanie, imitovanie, distribúcia, publikovanie, či iné používanie akýchkoľvek informácií, fotografií, obrázkov, animácií a iných grafických prvkov alebo ich častí tejto internetovej stránky v akejkoľvek podobe je možné iba na základe predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti X-Tech, s.r.o.
Prípadné porušenie ustanovení Autorského zákona a podmienok používania tejto internetovej stránky je predmetom občiansko-právnej a tresto-právnej zodpovednosti, trestá sa podľa platných zákonov Slovenskej republiky a jeho porušitelia budú žalovaní v maximálnom zákonnom rozsahu.

Vyhlásenie o používaní internetovej stránky.

Návštevou tejto internetovej stránky preberáte na seba všetky riziká týkajúce sa vhodnosti a presnosti informácií nachádzajúcich sa na tejto internetovej stránke. Internetová stránka môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Všetky informácie a k nim príslušná grafika sú publikované bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť X-Tech za ne nepreberá žiadnu zodpovednosť a odmieta všetky záväzky voči akýmkoľvek nepresnostiam, chybám alebo opomenutým veciam na tejto internetovej stránke a iných odkazujúcich alebo spojených dokumentoch.
Spoločnosť X-Tech si vyhradzuje právo robiť zmeny v informáciách, grafickom prevedení, softwarovom zabezpečení a technických špecifikáciách na tejto internetovej stránke kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
Táto internetová stránka môže obsahovať odkazy na stránky iných subjektov, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti X-Tech a spoločnosť X-Tech preto nie je zodpovedná za ich obsah. Ak z tejto internetovej stránky prejdete na stránku iného subjektu, robíte to na vlastné riziko. Spoločnosť X-Tech poskytuje tieto odkazy len ako výhodu a začlenenie takéhoto odkazu neznamená, že X-Tech prijíma akúkoľvek zodpovednosť za obsah publikovaný na týchto stránkach.
Spoločnosť X-Tech v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo alebo ujmy súvisiace s použitím alebo publikovaním informácií, dokumentov alebo služieb, ktoré sú dostupné na tejto internetovej stránke.
dogs