Na prvej snímke vydíme, že Snillfjord sa nachádza na konci prvej tretiny Nórska,južne od 64 rovnobežky severnej šírky, 580km od Osla, 70km od mesta Trondheim.
Druhá snímka je námorná mapa s vyznačením hĺbok v Snillfjorde. Perfektné na tomto našom fjorde je, že má nielen plytšie miesta s hĺbkou od 20-80m, ale stredom fjordu sa tiahne hĺbka aj cez 200m, dokonca na niektorých miestach dosahuje hĺbka aj cez 400m, tým sa nám otvárajú možnosti na rôzne druhy techník pri love rýb. Jednoducho povedané, na svoje si prídu tak priaznivci prívlače v plytších častiach fjordu, ako aj tí ktorí vyznávajú skôr hlbinný spôsob lovu.
Na tretej snímke, ktorá je geografická, vidíme ako sa okolo skoro celého Snillfjordu rozprestierajú strmé svahy, ktoré zabezpečujú skoro bezveterné zátišie. Na vrchole svahov sa rozprestiera planina s desiatkami sladkovodných jazier plných nádhernýchn divokých foriem pstruha potočného.
dogs